fullsizeoutput_5f3.jpeg slideshow10.jpg slideshow7.jpg slideshow1.jpg slideshow13.jpg slideshow6.jpg slideshow8.jpg slideshow9.jpg slideshow2.jpg slideshow17.jpg slideshow3.jpg slideshow4.jpg slideshow14.jpg slideshow16.jpg slideshow15.jpg
 

Akkerbouw

Bedrijfstak akkerbouw bestaat uit het telen van poot- en consumptie aardappelen, suikerbieten, sjalotten, winterwortelen en graszaad. 

Het bedrijf heeft een bouwplan van 1 op 3. Dat wil zeggen dat de gewassen eens in de drie jaar op eenzelfde hoofdperceel komen.

Bouwplan 
• Poot- 56 ha. en consumptie aardappelen 4 ha.
• Suikerbieten 14 ha.
• Sjalotten 12 ha.
• Winterwortelen 4 ha.
• Graszaad 7 ha. 

Poot- en consumptieaardappelen

De rassen die wij telen zijn o.a. Frieslander, Bildtstar, Colomba, Innovator, Anaïs en Saprodi. De pootaardappelen worden vanuit de bewaring afgezet richting diverse handelsbedrijven. Consumptie aardappelen vinden afzet via de vrije handel. Daarnaast verkopen we ook aardappelen aan huis. De teeltwerkzaamheden worden volledig in eigen beheer uitgevoerd.

www.hzpc.nl
www.selectiebedrijfkooi.com
www.royalzap.nl

 

Suikerbieten
De suikerbieten worden geteeld voor Cosun. Het zaaien en rooien van de suikerbieten wordt uitgevoerd door een loonbedrijf. Tussen september en december worden de bieten gerooid.
www.cosun.nl

Sjalotten
De sjalotten worden geteeld op contract voor Gourmet. De teeltwerkzaamheden worden volledig in eigen beheer uitgevoerd.
www.gourmet.nl

Winterwortelen
De teelt van winterwortelen worden in de vrije handel verkocht. Het zaaien wordt uitbesteed aan de loonwerker en verder in eigen beheer uitgevoerd. Er wordt B-peen geteeld voor de Duitse markt.

Graszaad
Het graszaad wordt geteeld voor DLF. Het zaaien en oogsten wordt uitgevoerd door een loonbedrijf.
www.dlf.nl

Veldleeuwerik
Om invulling te geven aan een duurzaamheidplan, zijn we deelnemer geworden van de Stichting Veldleeuwerik, een stichting die wordt gepromoot door Suikerunie. Voor meer informatie kunt u kijken op veldleeuwerik.nl.
In ons duurzaamheidplan hebben we bijvoorbeeld doelstellingen en verbeterpunten geformuleerd over bemesting, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, minder of ander energiegebruik door bijvoorbeeld inzetten van andere werktuigen die sneller werken en daardoor minder bewerkingsuren vragen en elektrisch rijden.
Het is een proces wat we inzetten, vanuit vrijwilligheid waarbij we in studiegroepverband onder leiding van deskundigen onze eigen doelstellingen voortdurend aanpassen om uiteindelijk weer op een nog duurzamer niveau te komen.

Nieuws

Het team is compleet voor deze zomer! Facebook